Over de commissie

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen is een initiatief van LTO-Nederland. ZuivelNL financiert de activiteiten van de commissie. De commissie draagt er zorg voor dat er een onafhankelijk bemestingsadvies voor iedereen beschikbaar is.

De Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen is een uitgave van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Met vragen over de Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen of de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie.

Contactgegevens 

Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

p/a 

Wageningen Livestock Research
Postbus 338
6700 AH Wageningen
Telefoon: 0317- 483953
info@livestockresearch.nl
www.bemestingsadvies.nl

Commissieleden

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen bestaat uit de volgende personen:

 • H. Schoonvelde, voorzitter (vertegenwoordiger van LTO)
 • J.C. van Middelkoop, secretaris (Wageningen Livestock Research)
 • J.A. Reijneveld (Eurofins Agro)
 • A.J. Bos (DLV Advies)
 • D.W. Bussink (Nutriënten Management Instituut)
 • C. van Dongen (Veehouder en vertegenwoordiger van LTO)
 • N. van Eekeren (Louis Bolk Instituut)
 • J.J. de Haan (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving)
 • A.P. Philipsen (Wageningen Livestock Research)
 • J.J. Schröder (Plant Research International B.V.)
 • G.L. Velthof (Alterra)