Mark Pijnenborg en Marianne van Kempen in IJsselsteyn:

"Economisch- en milieuverantwoord melken gaan goed samen."

Het melkveebedrijf van de maatschap Pijnenborg- van Kempen ligt in het vee-intensieve Ysselsteyn, Noord-Limburg.

Mark Pijnenborg en Marianne van Kempen beseffen dat het verlagen van de mineralenverliezen op het intensieve bedrijf, met ruim 20.000 kilogram melk per hectare, een flinke klus is. Ondanks dat is beweiden mogelijk en gaan de koeien in de zomer naar buiten. “Dit is een soort principezaak”, zegt Mark vastbesloten. Sinds de bedrijfsovername in 1991 is bewust in kleine stapjes geïnvesteerd in melkquotum. Het bedrijf melkt nu met ongeveer 100 koeien een quotum vol van 910.000 kg melk met 4,25% vet.

Meer dan 20 jaar bezig met mineralenmanagement

De maatschap houdt zich sinds 1993 bezig met mineralenmanagement. Eerst binnen het Limburgs demoproject milieuzorg en later binnen het project Koeien & Kansen. Naast efficiënte benutting van voer en mest hecht het melkveebedrijf aan een prettig en gezond leef- en werkklimaat voor boer en dieren. Het melkveebedrijf gebruikt hoornloze- en kruislingstieren voor gezonde, sterke en probleemarme koeien. Een voermengwagen draagt bij aan de arbeidsefficiëntie.
De ongeveer 45 ha vochthoudende zandgrond met deels een veenlaag en een hoge grondwaterstand, maken het lastiger om een goede kringloop te realiseren. "We kennen het probleem dat het gras in het voorjaar later op gang komt.” Toch is het bedrijf in staat goed verteerbaar en hoogwaardig voer te produceren voor haar veestapel.

Mestoverschot afzetten

Het bedrijf produceert meer mest dan ze op eigen grond kwijt kan. Om dit mestoverschot te verminderen wordt mest afgezet in de omgeving en grond geruild met akkerbouwers. Tevens wordt geëxperimenteerd met mineralenconcentraat uit dierlijke mest, als vervanging voor kunstmest.
De verhouding in grondverbruik is de afgelopen jaren verschoven richting 2/3 gras en 1/3 maïs. Dit om te voldoen aan de derogatie, zodat het bedrijf 250 kg stikstof uit graasdierenmest per hectare grasland en bouwland per jaar mag gebruiken.

Daarnaast dragen 72 zonnepanelen bij aan de CO2-reductie op het bedrijf.