Cees Sikkenga en Jitske Bleker in Bedum:

"Biologisch: een logische stap naar een verdere duurzaamheid”

Cees Sikkenga en Jitske Bleker hebben een melkveebedrijf op de oude, zware zeeklei, ongeveer 10 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Het meer duurzaam maken van ons bedrijfsproces heeft altijd al onze interesse gehad, zegt Cees. We hebben al jaren geleerd dat er best veel mogelijk is, ondanks het feit dat we hebben afgeweken van geijkte wegen.

Biologische bedrijfsvoering

Onze keuze om in 2009 de definitieve stap naar een biologisch bedrijf te maken is niet eens zo’n heel grote verandering geweest. We zijn gewoon gestopt met het gebruik van het laatste beetje kunstmest, zegt Jitske. We waren binnen het project al een heel aantal jaren bezig om de grenzen op te zoeken en dat is altijd met goed resultaat geweest. In het kringloop-denken gaan we voor een maximale duurzaamheid van bodem en omgeving. Ook een duurzame economie is in onze visie belangrijk voor onze onderneming. De meerprijs van de biologische melk maakt de extra kosten en grotere risico’s aanvaardbaar. Het beperkte toegestaan gebruik van antibiotica baart ons wel een beetje zorgen.

Uniek is vervolgens dat ons bedrijf erg grootschalig van opzet is, volledig geautomatiseerd en weinig tot geen vreemde arbeid nodig heeft. Wel maken we maximaal gebruik van onze loonwerker en dat maakt het bedrijf hanteerbaar en overzichtelijk.

Ons doel is om de drie melkrobots maximaal te benutten met de 200 melk- en kalfkoeien en dan 1,6 miljoen kg melk te produceren. En met 30% vervanging moet het bedrijf prima in staat zijn te continueren.

Langere levensduur

We hebben in 2008 de laatste aanpassingen aan de gebouwen gemaakt; huisvesting voor droge koeien en drachtige vaarzen in verruimde ligboxen en een aantal zeer ruime groepshokken op stro. Daarmee hadden we ook voor die groep de wens voor ideale omstandigheden voor een langere levensduur van de melkkoeien gerealiseerd.

Verder gaan we ook de laatste percelen inzaaien met grasklavermengsels. We hebben nu de verschillen goed gemerkt, zonder klaver laten we te veel opbrengst liggen. De organische mest en de mineralisatie uit de bodem houden het Engels raaigras onvoldoende aan de praat.

Ten slotte gaan we met de fokkerij binnen de veestapel een verdringingskruising toepassen met Brown Swiss. Betere benen, hoog eiwit en een laag celgetal geeft volgens ons de kans op de gewenste hogere levensproductie per koe.

Het is geweldig als we onze ideeën over onze manier van leven voor ons zelf en onze dieren kunnen verwezenlijken in de praktijk. Plezier in je bedrijf en je werk is misschien wel net zo belangrijk als veel geld verdienen. Wij gaan ons bedrijf nu verder ontwikkelen voor onze kinderen, dan kunnen die, op termijn, aangeven wat ze er mee willen.