<![CDATA[ VV nieuws RSS ]]> 326131 <![CDATA[ Hoge weidegrasopname mogelijk bij hoge veebezetting op huiskavel ]]> Tue, 18 Apr 2017 06:51:00 GMT 324083 <![CDATA[ Koeien lijken eigen rantsoen uit te balanceren ]]> Mon, 10 Apr 2017 07:00:00 GMT 323324 <![CDATA[ Deelnemers enthousiast over resultaten in BEP-pilot ]]> Thu, 06 Apr 2017 07:23:00 GMT 320797 <![CDATA[ Drijfvermogen van grassoorten cruciaal ]]> Wed, 05 Apr 2017 11:13:00 GMT 326738 <![CDATA[ Gras en mais: wel of geen vruchtwisseling? ]]> Mon, 03 Apr 2017 14:13:00 GMT 322462 <![CDATA[ Meer dierlijke mest plaatsen is mooie puzzel ]]> Mon, 03 Apr 2017 09:18:00 GMT 322430 <![CDATA[ Water: essentieel binnen de melkveehouderij ]]> Mon, 03 Apr 2017 07:15:00 GMT 320782 <![CDATA[ De hoogste tijd om de wei in te gaan ]]> Mon, 27 Mar 2017 09:15:00 GMT 319387 <![CDATA[ Werk groenbemester op tijd onder voor goede N-benutting in de mais ]]> Mon, 20 Mar 2017 15:44:00 GMT 319375 <![CDATA[ Gedrag van koeien tijdens weidegang; nieuwe bron van informatie! ]]> Mon, 20 Mar 2017 14:39:00 GMT 319327 <![CDATA[ Veehouders gezocht voor testen droogstandsapp ]]> Mon, 20 Mar 2017 10:39:00 GMT 318227 <![CDATA[ Gras-klaver levert meer eiwit van eigen bodem op ]]> Wed, 15 Mar 2017 08:08:00 GMT 316063 <![CDATA[ KringloopWijzervoordeel fosfaatproductie kent forse verbetering ]]> Tue, 07 Mar 2017 08:29:00 GMT 315835 <![CDATA[ Digestaat kent hogere stikstof werkingscoëfficiënt ]]> Mon, 06 Mar 2017 15:08:00 GMT 315823 <![CDATA[ Stikstofwerking uit varkensdrijfmest op grasland omhoog bijgesteld ]]> Mon, 06 Mar 2017 13:45:00 GMT 314922 <![CDATA[ Hogere draagkracht bodem door dichtere zode bij kurzrasen ]]> Thu, 02 Mar 2017 14:16:00 GMT 314545 <![CDATA[ Verisscan: Nieuwe stap in optimalisatie bodemkwaliteit ]]> Wed, 01 Mar 2017 10:59:00 GMT 312908 <![CDATA[ Nederlandse koe krijgt gemiddeld 1800 kilogram krachtvoer ]]> Wed, 22 Feb 2017 08:22:00 GMT 312163 <![CDATA[ Perspectiefvolle maatregelen om mineralenverliezen te verminderen ]]> Mon, 20 Feb 2017 10:59:00 GMT 312322 <![CDATA[ Onderwaterdrains met putbemaling lijken meerwaarde te hebben ]]> Mon, 20 Feb 2017 07:56:00 GMT 312162 <![CDATA[ Grasgroei lijkt te voorspellen ]]> Mon, 20 Feb 2017 07:00:00 GMT 307995 <![CDATA[ Het effect van extra kunstmest N bepaald in BEN-pilot ]]> Thu, 16 Feb 2017 15:55:00 GMT 310782 <![CDATA[ Dromen en nachtmerries ]]> Tue, 14 Feb 2017 11:19:00 GMT 308703 <![CDATA[ KTC De Marke produceert fors meer melk per kilogram fosfaat ]]> Mon, 06 Feb 2017 15:14:00 GMT 306596 <![CDATA[ Melkveehouders zien meerwaarde in fokwaarde ureum ]]> Fri, 27 Jan 2017 13:42:00 GMT 305805 <![CDATA[ Praktijktoets nieuwe beweidingstools van start ]]> Tue, 24 Jan 2017 19:27:00 GMT 305792 <![CDATA[ Effect van fosfaatreductieplan op Koeien & Kansen bedrijven ]]> Tue, 24 Jan 2017 14:36:00 GMT 305584 <![CDATA[ Nog ruimte voor enkele deelnemers aan pilot evenwichtsbemesting ]]> Mon, 23 Jan 2017 20:41:00 GMT 305490 <![CDATA[ Radicaal naar de gulden middenweg ]]> Mon, 23 Jan 2017 08:31:00 GMT 305486 <![CDATA[ Veel belangstelling voor ruwvoercursus ]]> Mon, 23 Jan 2017 08:12:00 GMT 305483 <![CDATA[ Denken vanuit de bodem ]]> Mon, 23 Jan 2017 07:47:00 GMT 304952 <![CDATA[ Maak kennis met slimme maatregelen voor efficiënte ruwvoerteelt ]]> Fri, 20 Jan 2017 09:47:00 GMT 304266 <![CDATA[ Metingen naar verhoogde H2S-concentraties uit melkveemest ]]> Tue, 17 Jan 2017 10:38:00 GMT 303975 <![CDATA[ Berekening Voederwaardeprijzen Rundvee aangepast ]]> Mon, 16 Jan 2017 13:31:00 GMT 301669 <![CDATA[ Koeien & Kansen-ondernemers hebben oog voor duurzaamheid ]]> Mon, 16 Jan 2017 12:53:00 GMT 302642 <![CDATA[ Vanaf 17 januari aanmelden BEP-pilot ]]> Mon, 16 Jan 2017 00:00:00 GMT