Deze website biedt praktische vakkennis en mogelijke oplossingsrichtingen voor een verantwoorde en maatschappelijk geaccepteerde veehouderij. De informatie is o.a. afkomstig vanuit praktijknetwerken veehouderij, het ministerie van EZ, Wageningen UR en ZuivelNL.